Kinderopvang Gezinsbond

Thuis van huis

Odoo afbeelding en tekstblok

Informatie

Wij organiseren regelmatig een info-avond voor kandidaat-onthaalouders. Om aanvaard te worden moet het opvanggezin namelijk voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De volgende infoavond gaat door op:
 • Maandag 6 mei om 20u te Drossaardplein 1, Peer
Inschrijven via marijke.luys@kinderopvanggezinsbond.be 

Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent over het reilen en zeilen van het onthaalouder zijn.

Voor meer informatie in verband met onze info-avonden kan je ons contacteren tijdens onze spreekuren op 011/57 53 99 of via marijke.luys@kinderopvanggezinsbond.be

Voordat wij beginnen met een selectie, moet u een module 'Kennismaken met de gezinsopvang' en 'Werken in de kinderopvang' gevolgd hebben.​ Deze modules kan u op verschillende plaatsen volgen.

Gelieve je tijdig in te schrijven, er zijn maar enkele modules in het voor- en najaar én de plaatsen zijn beperkt.

Modules volgen

Statuut van onthaalouders

Aangesloten onthaalouders hebben een eigen specifiek sociaal statuut waardoor ze beroep doen op een pakket sociale rechten:

 • Tegemoetkoming bij geneeskundige verzorging;

 • Vervangingsinkomen bij moederschapsrust, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte;

 • Kinderbijslag;

 • Pensioen;

 • Vergoeding wanneer de kinderen buiten de wil van de opvangouder afwezig zijn.

De onthaalouders ontvangen via de dienst een belastingvrije onkostenvergoeding per gepresteerde opvangdag en in verhouding tot de aanwezigheidsduur van het kind.​

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Selectieprocedure

Indien je onthaalouder wilt worden, zal je volgende procedure doorlopen:

 1. Een eerste huisbezoek wordt gepland om ieders individuele situatie te bespreken en om de veiligheid van de woning te bekijken. Een handige site die je hiervoor op voorhand kan bekijken is "virtueel huis onthaalouder".
  Bij voorkeur is je partner ook aanwezig bij dit eerste gesprek. Aan het einde van dit huisbezoek ontvang je een kennisvragenlijst, die je thuis schriftelijk kan invullen.

 2. Er volgt dan een tweede huisbezoek, waarin we peilen naar je vaardigheden en visie omtrent de opvoeding van kinderen, omgaan met ouders, veiligheid, spelaanbod, voeding,… 

 3. Nadien volgt een derde huisbezoek met nabespreking waarin we al onze bevindingen met je bespreken en je meedelen of je al dan niet kan starten als onthaalouder

 4. In een vierde huisbezoek bespreken we volgende punten: hoe ouders ontvangen (praatpapier) + huishoudelijk reglement overlopen.

 5. Tenslotte is er een gezamenlijk info-sessie. Samen met andere kandidaat-onthaalouders krijg je alle praktische info om te kunnen starten als onthaalouder.