Kinderopvang Gezinsbond

Thuis van huis

Kinderopvang Gezinsbond

Kinderopvang Gezinsbond stelt zich tot doel het behartigen van kwalitatieve, 

betaalbare en voor iedereen toegankelijke kinderopvang met bijzondere aandacht voor de opvang van kinderen uit lagere inkomenscategorieën en kansarme gezinnen en dit door:

 

  • ​Opvanginitiatieven voor kinderen van 0 tot 12 jaar te organiseren in de gemeentes waarvoor de dienst een erkenning heeft; 

  • Het welbevinden van het kind op de eerste plaats te zetten; 

  • Aandacht te hebben voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte; 

  • Onze dienst bereikbaar te maken voor alle gezinnen; 

  • De kinderen, hun ouders en de onthaalouders te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen in allerlei overlegvormen.​ 

​Onze huidige samenleving is zeer divers en complex. Dit vraagt andere inzichten en een professionele aanpak. We willen de kwaliteit van de opvang kritisch bewaken en verbeteren, zodat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen als basis voor hun latere leven.

Binnen de eigen organisatorische werking streven we naar een voortdurende dynamiek en vernieuwing waarbij ‘klantentevredenheid’ het belangrijkste uitgangspunt is.

Met klanten wordt bedoeld: iedereen die direct te maken heeft met de werking van de dienst. (Personeel, onthaalouders, ouders, kinderen en organisaties waar we mee samenwerken​.)

Pedagogisch beleid

In onze werking delen ouders, onthaalouders en dienstverantwoordelijken een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg voor het kind.  

Het respect voor kinderen en hun basisrechten (verwijzing naar Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het kind) loopt als een rode draad door onze dienstverlening.

De onthaalouders die bij de dienst zijn aangesloten, zorgen voor een kwalitatieve opvoeding en verzorging van de opgevangen kinderen in een huiselijke omgeving, meestal hun eigen woning.

Ze worden hiervoor door de dienst geselecteerd, opgeleid en begeleid.

 

Openingsuren

Maandag: 9u-11u30
Dinsdag: 9u-11u30
Woensdag: 9u-11u30 (enkel  )
Donderdag: 13u-16u
Vrijdag: 9u-11u30

l

Contact

Drossaardplein 1, 3990 Peer
011/ 57 53 99
 info@kinderopvanggezinsbond.be 

Kinderopvang Gezinsbond

Kinderopvang Gezinsbond organiseert dagopvang voor kinderen tot 3 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisschool in een vertrouwde familiale sfeer bij een gezin in je buurt.
Wij zijn werkzaam in de volgende gemeenten:
Peer, Hechtel-Eksel, Helchteren, Bocholt, Pelt, Lommel en Hamont-Achel

Met de steun van: