Kinderopvang Gezinsbond

Thuis van huis

Informatie

Wij organiseren regelmatig een info-avond voor kandidaat-onthaalouders. Om aanvaard te worden moet het opvanggezin namelijk voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De volgende infoavond gaat door op:

Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent over het reilen en zeilen van het onthaalouder zijn.

Voor meer informatie in verband met onze info-avonden kan je ons contacteren tijdens onze spreekuren op 011/57 53 99 of via marijke.luys@kinderopvanggezinsbond.be

Voordat wij beginnen met een selectie, moet u een kortdurende module (opleiding) volgen: ‘de kinderopvang en ik’.​ Deze modules kan u op verschillende plaatsen volgen.

Gelieve je tijdig in te schrijven, er zijn maar enkele modules in het voor- en najaar én de plaatsen zijn beperkt.

Knelpuntberoep

Het beroep onthaalouder/kinderbegeleider is een knelpuntberoep.

Hierdoor zet de VDAB extra in om deze opleiding aantrekkelijk te maken voor werkzoekende. De opleiding is gratis, er is een tegemoetkoming in verplaatsingskosten en kinderopvang.

Wil je hier meer over weten en weten of je in aanmerking komt? 

 

 

Statuut van onthaalouders

Aangesloten onthaalouders hebben een eigen specifiek sociaal statuut waardoor ze beroep doen op een pakket sociale rechten:

 • Tegemoetkoming bij geneeskundige verzorging;
 • Vervangingsinkomen bij moederschapsrust, ziekte,
 • invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • Kinderbijslag;
 • Pensioen;
 • Vergoeding wanneer de kinderen buiten de wil van de opvangouder afwezig zijn.

De onthaalouders ontvangen via de dienst een belastingvrije onkostenvergoeding per gepresteerde opvangdag en in verhouding tot de aanwezigheidsduur van het kind.​

Selectieprocedure

Indien je onthaalouder wilt worden, zal je volgende procedure doorlopen:

 1. Een eerste huisbezoek wordt gepland om ieders individuele situatie te bespreken en om de veiligheid van de woning te bekijken. Bij voorkeur is je partner hierbij ook aanwezig. Aan het einde van dit huisbezoek ontvang je een kennisvragenlijst, die je thuis schriftelijk kan invullen.
 2. Er volgt dan een tweede huisbezoek, waarin we peilen naar je vaardigheden en visie omtrent de opvoeding van kinderen, omgaan met ouders, veiligheid, spelaanbod, voeding,…
 3. Nadien volgt een derde huisbezoek met nabespreking waarin we al onze bevindingen met je bespreken en je meedelen of je al dan niet kan starten als onthaalouder
 4. In een vierde huisbezoek bespreken we volgende punten: hoe ouders ontvangen (praatpapier) + huishoudelijk reglement overlopen.
 5. Tenslotte is er een gezamenlijk info-sessie. Samen met andere kandidaat-onthaalouders krijg je alle praktische info om te kunnen starten als onthaalouder.

Openingsuren

Maandag: 9u-11u30
Dinsdag: 9u-11u30
Woensdag: 9u-11u30 (enkel  )
Donderdag: 13u-16u
Vrijdag: 9u-11u30

l

Contact

Drossaardplein 1, 3990 Peer
011/ 57 53 99
 info@kinderopvanggezinsbond.be 

Kinderopvang Gezinsbond

Kinderopvang Gezinsbond organiseert dagopvang voor kinderen tot 3 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisschool in een vertrouwde familiale sfeer bij een gezin in je buurt.
Wij zijn werkzaam in de volgende gemeenten:
Peer, Hechtel-Eksel, Helchteren, Bocholt, Pelt, Lommel en Hamont-Achel

Met de steun van: